Kurs żywienia koni

1 weekend
Fizjologiczne podstawy żywienia koni i rola składników odżywczych

2 weekend
Specyfika potrzeb pokarmowych koni i zastosowanie pasz podstawowych i uzupełniających w ich żywieniu

3 weekend
Praktyczne żywienie poszczególnych grup użytkowych koni