Ride With Your Mind – kurs dosiadu z Elaine Butler

Kurs dosiadu z Elaine Butler

Metoda Ride with your Mind pozwala każdemu jeźdźcowi zorganizować umysł i ciało w taki sposób, jak to robią jeźdźcy postrzegani jako utalentowani. Podczas zajęć tajniki umiejętności jeździeckich są przekazywane krok po kroku. Ukierunkowane techniki nauczania zwiększają świadomość ciała jeźdźca i dzięki temu są bardzo skuteczne. Przy pomocy wizualizacji pomagają zrozumieć nie tylko, co jeździec ma zrobić, ale także jak ma to zrobić. Takie podejście pozwala na szybkie postępy w wyjątkowo krótkim czasie.

Plan zajęć:
DZIEŃ
Godz. 8.00 -14.00 blok indywidualnych 45 min. lekcji z Elaine, filmowanych
kamerą (fragmenty). Po każdej lekcji analiza nagrań.
Godz. 14.00 -15.00 przerwa na obiad
Godz. 15.00 -16.00 zajęcia bez koni (teoria, ćwiczenia
pomocnicze)
Godz. 16.00 -19.00 blok godzinnych zajęć w parach w celu przećwiczenia
materiału z porannych jazd

2 DZIEŃ
Godz. 8.00 -14.00 blok indywidualnych 45 min. lekcji z Elaine, filmowanych
kamerą (fragmenty). Po każdej lekcji analiza nagrań.
Godz. 14.00 -15.00 przerwa na obiad
Godz. 15.00 -18.00 blok godzinnych zajęć w parach w celu przećwiczenia
materiału z porannych jazd